Χάρτα Κυπριακών Επιχειρήσεων Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Αναγνωρίζοντας ότι

 • Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο παγκόσμιο πρόβλημα που τα επόμενα χρόνια θα επιδρά όλο και εντονότερα στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρου του πλανήτη μας,
 • Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική και αποδοτική μόνο εφόσον δεν καταστρέφει και βρίσκεται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και το κλίμα,
 • Και η Κύπρος επηρεάζεται ήδη και θα επηρεαστεί άμεσα και στο μέλλον από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
 • Οι προσπάθειες των Κυπριακών επιχειρήσεων για τη μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση νέων οικολογικών τεχνολογιών μπορούν να βοηθήσουν το περιβάλλον και την αποτροπή της καταστροφής του κλίματος,
 • Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται ευρεία κινητοποίηση όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων και του κάθε πολίτη, προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή ρύπων του θερμοκηπίου.

Δεσμευόμαστε  και αναλαμβάνουμε την ευθύνη

 • Να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Να συμβάλλουμε στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Κύπρου για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 15% μέχρι το 2020.
 • Να υποστηρίξουμε στο μέτρο του δυνατού την προώθηση των δράσεων και προγραμμάτων της πολιτείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Να συμβάλλουμε στην ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών μας για την κλιματική αλλαγή

Η κοινή μας αυτή προσπάθεια ως επιχειρήσεων θα επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα

 • Στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
 • Στη συστηματική και αποτελεσματική μέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της επιχείρησης μας και στην αξιολόγηση των επιδόσεων μας με τους κατάλληλους δείκτες
 • Στη λήψη υπόψη του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των αποφάσεων μας για τη λειτουργία και τη στρατηγική της επιχείρησης μας
 • Στη συνεργασία μας με την πολιτεία, τους επιχειρηματικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς και άλλους φορείς για τη διάδοση της πρωτοβουλίας μας και την ενθάρρυνση και άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων να συμμετάσχουν, έτσι ώστε η Κύπρος συνολικά να  πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Κατεβάστε τη χάρτα επιχειρήσεων και δίπλωμα σε εταιρείες

Χάρτα Επιχειρήσεωνpdf  Δίπλωμα για εταιρείεςpdf

 

Υπεύθυνη Δράσης: Μαριάννα Σιαρλή
Τηλ: 22889721  email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοινωση 25.2.13-12.03.44

Ανακοινωση25.2.13-12.03.44*
θα τεθεί εφαρμογή από 1/3/2013

 
Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Σελίδα Φωτογραφιών..
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..