Βιομηχανική Συμβίωση

Η προτεινόμενη Δράση αποσκοπεί στην εισαγωγή και  προώθηση των αρχών της βιομηχανικής οικολογίας στην Κυπριακή περιβαλλοντική πολιτική και βιομηχανία, μέσω της  έρευνας ανάπτυξης και πιλοτικής  εφαρμογής προτύπων Βιομηχανικής Συμβίωσης.

Η Βιομηχανική  Συμβίωση συνιστά μια διεθνώς  αναπτυσσόμενη μέθοδο διαχείρισης  και περιορισμού της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς και εξοικονόμησης  πρώτων υλών, νερού και ενέργειας.  Μέσω της δικτύωσης των βιομηχανιών, ρεύματα υλικών και αποβλήτων  ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και επανεισάγονται στο παραγωγικό κύκλωμα μεγιστοποιώντας το βαθμό αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων φυσικών πόρων.  Το πρότυπο «Βιομηχανικής Συμβίωσης» συμβάλλει στην ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου, διαρκούς και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης στις βιομηχανικές δραστηριότητες και στην υιοθέτηση πολιτικής που προάγει τις αρχές αυτές εκ μέρους των βιομηχανιών.

Στην ουσία  πρόκειται για ένα οργανωμένο σύστημα όπου τα απόβλητα μιας βιομηχανίας (επιχείρησης ή κλάδου) μπορούν να αποτελούν χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποια άλλη βιομηχανία.

Τα αποτελέσματα για όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν  σε συστήματα Βιομηχανικής Συμβίωσης  είναι πολλαπλά, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  Μέσα από τέτοιες συνεργασίες τα απόβλητα μιας βιομηχανίας που συνήθως αποτελούν πρόβλημα στον τρόπο διαχείρισης τους με το ανάλογο κόστος, αποκτούν αξία και μπορούν, αντί να αποτελούν πρόβλημα, να δημιουργούν έσοδα στον παραγωγό τους.

Η αντίληψη της Βιομηχανικής Συμβίωσης έχει υιοθετηθεί πλέον από πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αφού μέσω της επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων τα πιό κάτω:

  • Αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πρώτων υλών, ώστε να περιορίζεται η επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον κατά την εξόρυξή τους
  • Μείωση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων ανά μονάδα προϊόντος.
  • Μείωση των  άχρηστων υλικών που απορρίπτονται  στο περιβάλλον και επαναχρησιμοποίηση τους.
  • Μεγαλύτερη  δυνατή αξιοποίηση των άχρηστων υλικών από άλλες πηγές.
  • Μείωση των  αερίων του θερμοκηπίου.
  • Προσφορά ουσιαστικών  υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία προσφέροντας μια ασφαλή λύση στο   πρόβλημα της διάθεσης αποβλήτων.
  • Μειώνει το κόστος παραγωγής και βελτιώνει την  ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοινωση 25.2.13-12.03.44

Ανακοινωση25.2.13-12.03.44*
θα τεθεί εφαρμογή από 1/3/2013

 
Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Σελίδα Φωτογραφιών..
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..