Χρυσόφυλλη Δρύς

H Χρυσόφυλλη Δρυς είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με στόχο την προώθηση της «Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης».

Ο βασικός σκοπός της είναι η υλοποιηση έργων για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων η προαγωγή της εταιρικής υπευθυνότητας.

Η Χρυσόφυλλη Δρυς αποτελεί πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου – ΚΕΒΕ ως μια έμπρακτη ανάληψη συλλογικής ευθύνης από μέρους των κυπριακών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί για πιο συστηματική κινητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για να επιτύχει τους σκοπούς της, η Χρυσόφυλλη Δρυς επιδιώκει την εξεύρεση πόρων από εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντικά στην περιβαλλοντική προστασία και στη συνέχεια αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών,

- την υιοθέτηση χώρων πρασίνου για συντήρηση και αναβάθμισή τους

- τη διενέργεια δεντροφυτεύσεων ως αντιστάθμισμα για την εκπομπή θερμοκηπιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα

- τον εξοπλισμό και τη συντήρηση παιγνιδότοπων

- τον καθαρισμό χώρων και παραλιών.

Ως μη κερδοσκοπική εταιρία, η Χρυσόφυλλη Δρυς επιδιώκει να μετουσιώσει την επιθυμία των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών να αναπτύξουν μεταξύ τους συνέργειες, να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές και άλλες εθελοντικές οργανώσεις, ώστε με συγκεκριμένα έργα, ενέργειες και πρακτικά μέτρα, να αναστραφούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Με την ίδρυση και δραστηριοποίηση της μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Χρυσόφυλλη Δρυς», το ΚΕΒΕ δίνει νέο περιεχόμενο στην εταιρική ευθύνη των κυπριακών επιχειρήσεων.

Ως ο εκπρόσωπος – εκφραστής των κυπριακών επιχειρήσεων, το ΚΕΒΕ έχει την πεποίθηση ότι πρέπει και μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος ανάμεσα στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων σε ενεργειακές πηγές και καταναλωτικά αγαθά και τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Για να γίνει αυτό εφικτό, το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι χρειάζεται η συντονισμένη δράση όλων των παραγόντων στην παραγωγική διαδικασία.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, αναζητώντας την κερδοφορία μέσα από την αειφορία στην ανάπτυξη και την έγκαιρη αντισταθμιστική παρέμβαση σε μορφές οικονομικής δραστηριότητας που επιβαρρύνουν το περιβάλλον.

Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη με έργα!

Η Χρυσόφυλλη Δρυς απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ για να οργανώσει και να συντονίσει το πρώτο δίκτυο εθελοντικής περιβαλλοντικής συνεργασίας στην Κύπρο που θα φέρει μαζί στον αγώνα για καλύτερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής τις επιχειρήσεις με κρατικές υπηρεσίες, οργανώσεις πολιτών και ιδιώτες.

Με τη λειτουργία της η Χρυσόφυλλη Δρυς είναι σε θέση να συγκεντρώνει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που προέρχονται από τις επιχειρήσεις και να τις υλοποιεί με τη μορφή συγκεκριμένων έργων που να αποφέρουν πρακτικό όφελος για την κοινωνία.

Οργάνωση και συντονισμός

Με την ευελιξία που της παρέχεται ως μη κερδοσκοπική εταιρία, κάτω από την εποπτεία του ΚΕΒΕ και με τη συνδρομή των μελών του, η Χρυσόφυλλη Δρυς μπορεί να συγκεντρώνει δωρεές, συνδρομές, συνεισφορές σε εξοπλισμό και είδος, υπηρεσίες carbon offsetting και διαφημίσεις και να οργανώνει πρωτοβουλίες αναδάσωσης, δεντροφύτευσης, υιοθέτησης χώρων πρασίνου, ως αποτέλεσμα ενεργειών εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, ινστιτούτα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς, η Χρυσόφυλλη Δρυς αναλαμβάνει την ετοιμασία ερευνών και μελετών, καθώς και την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων σε σχολεία, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρίες και στο ευρύ κοινό συναφών με τον κύκλο δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών της.

Προβολή πράσινης οικονομίας και συνείδησης

Η Χρυσόφυλλη Δρυς στοχεύει στην προώθηση των εταιριών με περιβαλλοντική συνείδηση, την προώθηση των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών όπως οι βιοκαλλιέργειες, ο οικολογικός τουρισμός, οι ενέργειες εταιρικής ευθύνης, Πρωτοστατεί στην ανάδειξη των πράσινων επαγγελμάτων και της πράσινης οικονομίας και προωθεί την απασχόληση νέων με περιβαλλοντικές σπουδές σε συναφή προγράμματα.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Η Χρυσόφυλλη Δρυς αναλαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας της και μέσω του ΚΕΒΕ τη συστηματική πληροφόρηση για την εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη και συμπεριφορά, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και τη διάχυση μηνυμάτων στο ευρύ κοινό.

Υπεύθυνος Δράσης: Αντρέας Αντρέου (Λειτουργός Βιομηχανίας ΚΕΒΕ)
Τηλ: 22889860  email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοινωση 25.2.13-12.03.44

Ανακοινωση25.2.13-12.03.44*
θα τεθεί εφαρμογή από 1/3/2013

 
Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Σελίδα Φωτογραφιών..
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..
 
dris