Πρακτικές οδηγίες για να συμβάλλετε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται πρακτικοί τρόποι τους οποίους με μεγαλύτερη ή μικρότερη ευκολία μπορεί να υιοθετήσει κάθε επιχείρηση που θέλει να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, αλλά και μέτρα που μπορεί να υποστηρίξουν μια συνολικότερη στρατηγική προσαρμογής επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Χωρίς να παραγνωρίζεται η σχετικά μεγαλύτερη συμμετοχή  της βιομηχανίας στις εκπομπές ρύπων  του θερμοκηπίου θα πρέπει να γίνει  κατανοητό ότι ακόμα και οι φαινομενικά ουδέτερες ή αβλαβείς σε ότι αφορά το ανθρακικό αποτύπωμα επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές του εμπορίου και των υπηρεσιών έχουν ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το θέμα και άρα και ένα εξ ίσου σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική καταπολέμηση του.  Τα μέτρα που παρουσιάζονται αποτελούν ενδεικτικές ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν στην κατεύθυνση περιορισμού των εκπομπών ρύπων μιας επιχείρησης.  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ρύπους με άμεσο τρόπο και όχι μόνο από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και τις επαγγελματικές μετακινήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ακόμη πιο σύνθετες και αποδοτικές δράσεις για τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος που απαιτούν όμως και ειδικές προσαρμογές της παραγωγικής διαδικασίας ή των εγκαταστάσεων τους (π.χ. χρήση εναλλακτικών καυσίμων, εγκατάσταση ειδικών φίλτρων κλπ.).

Οι περισσότερες από τις πρακτικές που παρουσιάζονται εδώ δεν έχουν κανένα κόστος για την επιχείρηση που θα τις υιοθετήσει, ενώ πολλές από αυτές μπορούν παράλληλα με τα οφέλη για τον πλανήτη μας να εξοικονομήσουν και σημαντικά ποσά στους εταιρικούς προϋπολογισμούς.  Τέλος ένας μικρός αριθμός από αυτές απαιτούν αντίστοιχες επενδύσεις από πλευράς εταιρείας, που όμως αναμένεται να αποσβεστούν σύντομα και να έχουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση που θα προχωρήσει σε αυτές.

Κατεβάστε τον Πρακτικό Οδηγό Επιχειρήσεων

pdfΟδηγός Επιχειρήσεων

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοινωση 25.2.13-12.03.44

Ανακοινωση25.2.13-12.03.44*
θα τεθεί εφαρμογή από 1/3/2013

 
Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Σελίδα Φωτογραφιών..
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..